Dziewczyny, która z całkowitego wycofania zmierza do życia w zgodzie z sobą – po to, aby rodzice dowiedzieli się, do czego prowadzi wychowywanie nie liczące się z uczuciami i potrzebami emocjonalnymi dziecka.